Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI

Wstęp do Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju dla osób wynajmujących kwatery na terenie Gminy Uście Gorlickie

  1. Promocja obowiązuje od dnia 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  2. Osoby wynajmujące kwaterę w Gminie Uście Gorlickie, lub przebywające na kuracji w Wysowej - Zdroju mogą skorzystać z 10% rabatu przy zakupie biletu jednorazowego normalnego:                           • 9,00 zł w dni powszednie w godz. 9:15 do 15:00 + dopłata za pobyt dłuższy jak 75 min.                          • 13,50 zł w dni powszednie w godz. 15:00 do 21:00 + dopłata za pobyt dłuższy jak 75 min.                    • 13,50 zł w soboty, niedziele i święta w godz. 9:15 do 21:00 + dopłata za pobyt dłuższy jak 75 min.
  3. Promocja nie dotyczy innych rodzajów biletów.
  4. Naliczenie rabatu w kasie Parku Wodnego będzie następowało na podstawie kuponu rabatowego, jaki kwaterodawca otrzyma od ZGKiM i przekaże swojemu klientowi.
  5. Kupony rabatowe są jednorazowe i po wykorzystaniu będą zatrzymywane w kasie. Jeden kupon uprawnia jedną osobę do otrzymania rabatu.
  6. Kupon rabatowy jest ważny jeśli jest podpisany i opieczętowany przez kwaterodawcę.
  7. Kupony rabatowe będą przydzielane tylko tym kwaterodawcom, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg deklaracji typu B lub C i nie zalegają z żadnymi opłatami na rzecz Gminy Uście Gorlickie i ZGKiM Wysowa-Zdrój w dniu w którym chcą pozyskać kupony.
  8. Kwaterodawcy, którzy wezmą udział w tej promocji będą reklamowani na stronie internetowej Parku Wodnego.
  9. Zarządzający Parkiem Wodnym zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji jeśli uzna to za konieczne.