Współpraca

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gestorów bazy noclegowej z terenu gminy Uście Gorlickie, wprowadzamy od 01.01.2016 r. promocję na wstęp do Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju.

Mamy nadzieję, że pozwoli to gestorom bazy noclegowej wykorzystać fakt istnienia w Wysowej-Zdroju Parku Wodnego, do zwiększenia ilości klientów jacy skorzystają z wypoczynku w gminie Uście Gorlickie, a tym samym przyczynią się do aktywizacji gospodarczej gminy. 

Zachęcamy do aktywnego udziału w promocji w imię dobrze pojętego interesu gestorów bazy noclegowej, Waszych klientów i Gminy Uście Gorlickie jako właściciela obiektu.