Aktualności

Zmiana organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu komunikacji zbiorowej na drodze gminnej Nr K270917 Wysowa - Zdrój - obwodnica obok sanatorium na okres od 09.06.2016 - 10.07.2016 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/parkwodnywysowazdroj.pl